Workshops

En dag med änglar

Den 22 maj 2022

Låt dig färdas genom portaler in i hjärtat och utveckla kontakten med de änglar som står dig närmast. Du planterar ett änglafrö och blir mer medveten om ditt innersta väsen och den kunskap som slumrar i det fördolda. Gammal kunskap väcks till liv och du får tillgång till en dimension av kunskap som varit välbekant för dig och nu blir tydlig igen i ljuset av änglar.

Kursgården Mikelsro är tillägnad ärkeängeln Mikael och är den perfekta vaggan för varsamt växande och anpassning till den frekvenshöjning som vi alla är en del av.

Dagen bjuder på meditation och övningar som alla leder fram till en djupare kontakt med änglar och det helande ljus och ljud som änglarna förmedlar. En kontakt som helar, ger glädje och leder framåt. 

Anmälan: anngripenlof@gmail.com

Kostnad: 650:- inkl lunch och fika. Vill du komma dagen innan och sova över kan du boka rum till en kostnad av 150:- inkl frukost.

Tid: Den 22 maj 2022 kl 9-17:30

Plats: Mikaelsro Svenstavik Hoverberg Jämtland