Om Mig

Mitt kall i livet är att vara till nytta för människorna och Moder jord. Det försöker jag uppfylla genom att jobba i organisationer som gör samhällsnytta, engagera mig i miljöfrågor samt genom att bjuda in människor till frid och gemenskap. Min ambition är att möta människor med nyfikenhet och glädje och att förmedla hopp.

Jag är en sökare som under en stor del av livet letat efter mitt innersta väsen. Den person som verkligen är jag utan filter och begränsningar. Mitt sanna jag.

 Jag gick många kurser i mental träning och personlig utveckling för att förstå mig själv och andra bättre.

Många utbildningar var tuffa och jag lärde mig mycket med det var trots allt en dimension som saknades. Vad det var förstod jag under en resa till Guatemala 2002 då ett jordskalv skakade om mig och öppnade mig för ett högre medvetande som väckte min nyfikenhet för det andlig. Sedan dess utforskar jag livet med nya ögon.

Jag gick Usui Reiki steg ett och två 2002 och blev master och lärare 2007. Uppgraderade sedan till master och lärare i Holy Fire®  Reiki 2015.

Att meditera och att förmedla Reikienergi har gett mig ett annat perspektiv på livet. Jag är tacksam över allt som kommer till mig och litar på att livet för mig framåt mot mitt perfekta mål. I det finns ett stort lugn och en djup förankring i nuet. Den känslan av glädje och frid önskar jag att alla får uppleva i sina liv och det är någonting som jag vill ge vidare till andra.

2015 fick jag ett uppdrag av ärkeängeln Metatron att sprida änglarnas budskap till människor. Det har jag sedan gjort på olika sätt. Framför allt genom att guida i meditation och ge mediala läsningar.  För att nå fler skrev jag boken En värld av änglar, en handbok i meditation och ljusarbete.

Usui/Holy Fire® Reiki

I maj 2015 åkte jag till Glasonbury för att kompletterade min Reikimaster med en master i Usui/Holy Fire® Reiki. Genom utbildningen har jag fått tillgång till en högre energi. Usui/Holy Fire® Reiki är den formen av Reiki som jag använder vid behandlingar och lär ut på mina kurser.

Mina certifikat och diplom

  • Regndroppsterapeut – Eva Okeij Tankbar
  • Intuitiv Angel Messaneger Terapeut – Branka Okeijn
  • Akashic records steg 1 och 2 – Camilla Lindeborg Alm och Agneta Lindeborg
  • Atlantic Master Oracle and Teacher – True Self Maria Nylow
  • Regressionsterapuet – Ola Sahlin
  • Holy Fire® Reiki Master – Svenska skolan för Reiki och Karuna
  • Usui Reki Master – Svenska skolan för Reiki och Karuna Maria Nylow
  • Usui Reiki 1 och 2 – Stockholms Reikiskola Berit Sarvisé
  • Meditationsledare – True Self Maria Nylow
  • Healing med pendel – True Self Maria Nylow