Andlig Vägledning

Akashakrönikan

Genom en läsning i Akashakrönikan kan du får svar på frågor om ditt liv. Det kan handla om relationen, jobb, boende, själslig utveckling eller något annat som känns angeläget för dig att få vägledning i. En läsning i Akashakrönikan i kombination med orakelkort ges svar om ditt sanna jag och vad som begränsar och blockerar dig. Svaren syftar alltid till att främja och stödja din själsliga utveckling och ges i den takt du kan ta emot, bearbeta och tillämpa.

En läsning ta en timme och kan göras vid ett fysiskt möte  eller via Zoom. Du får med dig dokumentation över frågor och svar att gå tillbaka till så ofta du vill.

Läs mer om Akashakrönikan HÄR.

Regressionsterapi

I regression får du möjlighet att lyfta minnen av händelser som ligger dolda i ditt undermedvetna och som påverkar dig. När de kommer upp till ytan och du blir medveten om dem kan du bearbeta dem och släppa taget om dem så att de inte begränsar dig längre. Du besöker händelser i tidigare liv och ser kopplingar till händelser som upprepas även i det här livet. På så sätt kan du bryta en ond cirkel av oönskade mönster som upprepas gång på gång. 

Regressionen tar två timmar och du får med dig dokumentation att går tillbaka till så ofta du vill.

Läs mer om Regressionsterapi HÄR.