Holy Fire® Usui Reiki är en  mjuk och skonsam behandlingsform som är djupt avslappnade. Den motverkar stress, löser upp blockeringar och balanserar kroppen. Reiki snabbat på läkningsprocesser och hjälper kroppen att läka sig själv. Holy Fire® Usui Reiki är en gränslöst helande energi med rötterna i traditionell Usui Reiki. Den jordar, förstärker, vårdar, beskyddar, läker och vägleder.

Usui Reiki är en väl beprövad behandlingsform med rötterna i Japan och den vanligaste formen av energiöverföring. Under senare år har energifrekvensen på jorden höjts vilket även har förändrat energin i Usui Reiki som har utökats med Holy Fire®. Den nya formen Holy Fire ® Usui Reiki är utvecklad av William Lee Rand och är varumärkesskyddad.

En reikibehanling sker genom handpåläggning och tar ca en timme. Värmen och energin som strömmar genom terapeutens händer löser upp blockeringar i energiflödet och du går ner i djup avslappning. Känslor, fysiska förnimmelser, bilder och tankar kan komma upp till ytan och frigöra insikter om känslor och tankemönster som begränsar dig i livet.

Det är en metod för avslappning och stresshantering som hjälper kroppen att läka sig själv.

Metoden kommer från Japan och är mycket kraftfull samtidigt som den är mjuk och skonsam. Det är en kärleksfull och djupgående energimetod som verkar på flera olika plan och öppnar för ett högre medvetande.

Friskvård

Skatteverket klassar Reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård. Det innebär att reikibehandlingar är skattefria i personalvårdande syfte. Kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren. Den är inte heller förmånsbeskattad. Företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsa och välbefinnande.

Det innebär också att du kan använda dina friskvårdspengar till behandlingar och kurser i Reiki.

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Jag är ansluten till Förenade Reikiförbundet i Sverige