Usui/Holy Fire® III Reiki

Reiki är en väl beprövad behandlingsform med rötterna i Japan. Under senare år har energifrekvenserna på jorden höjts och Holy Fire-energin har lagts till i reikisystemet. Usui/Holy Fire® Reiki är en ny form av Reiki som introducerades 2014 av Wiliam Lee Rand vid International Center for Reiki Training. Den är både kraftfull och mjuk och verkar renande, helande, vägledande och stärkande.

Så här beskriver Wiliam Lee Rand Holy Fire-energin: Holy Fire är en subtil energi som kommer från ett högre medvetande. Elever har erfarit bland annat följande:

  • Arbetar kontinuerligt även när man inte tänker på den och problem kommer upp och helas spontat
  • Respektera alltid den fria viljan
  • Helar snabbt utan obehag
  • Helar relationer och interaktioner med andra
  • Frigör oro och ersätter den med en känsla av trygghet
  • Ger spontant vägledning som är tilltalande för livsupplevelser på alla nivåer
  • Tenderar att utveckla alla de personlighetsdrag som är hälsosamma att ha så som kärlek till sig själv och andra, vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, frid och så vidare
  • En av de mest underbara effekterna är en känsla av att vara älskad. Den är en djup och ren känsla som är väldigt omhändertagande när man en gång tagit emot den fortsätter den att utveckla sig själv och blir mer effektiv.

Dessa egenskaper finns i Usui/Holy Fire® III Reiki 1 och Reiki 2 men blir mer uttalade i ART/master och Karuna-kurser.

Kvalitetssäkrade kurser

Jag är ansluten till Förenade Reikiförbundet i Sverige som är en förening för Reikiutövare. Reikiförbundets syfte är bland annat att sprida kunskapen om Reiki och att kvalitetssäkra Reikiutbildningar.

Mina kurser följer Reikiförbundets  rekommendationer för Reikikurser och Wiliam Lee Rands riktlinjer för Usui/Holy Fire® Reiki.