BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddspolicy

Vi är öppna med vilka data vi samlar in och gör allt vi kan för att skydda din integritet.

Nedan ser du vår policy för behandling av personuppgifter. Vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kontaktar oss.

Vilka uppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar enbart in de kontaktuppgifter som du själv lämnar namn, mejladress och telefonnummer. Syftet är kontakt och administration i samband med utbildning, event eller behandling samt i marknadsföringssyfte. Vi för inte journal över klienter och har tystnadsplikt.

Hur du får tillgång till uppgifterna

Du har rätt att se dina uppgifter samt att ändra eller radera dem. Vi åtgärdar enligt dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Vi sparar dina kontaktuppgifter tills vidare efter att du har gett oss ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket.

Utlämnande av personuppgifter

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.

Incidenthanteringsrutiner

Vi följer kraven i GDPR att rapportera eventuellt dataintrång eller otillåten spridning av data till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbrott inom 72 timmar.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Mejl: ann.gripenlof@gmail.com
Mobil: 070-629034